Автовокзал – станция Подземгаз


Ежедневно

Автовокзал
6:05, 6:55, 7:45, 8:35, 10:00, 10:50, 11:55, 12:45, 13:50, 14:40, 15:30, 16:20, 17:10, 18:30, 19:20, 20:25, 21:15
Станция «Подземгаз»
6:30, 7:20, 8:10, 9:00, 10:25, 11:15, 12:20, 13:10, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 17:35, 18:55, 19:45, 20:50, 21:40